Influencerzy

Wzory umów z influencerami

Tworzenie umów z influencerami wymaga szczegółowego podejścia i uwzględnienia kluczowych elementów, które zabezpieczą interesy obu stron. Ważne jest, aby w umowie znalazły się postanowienia dotyczące przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji, a także szczegółowy zakres eksploatacji materiałów.

Zasady korzystania z materiałów – jakie są prawa i obowiązki?

Ponadto umowy z influenceremi powinny precyzyjnie opisywać zakres działań, cele współpracy, wysokość wynagrodzenia, zasady publikacji materiałów oraz odpowiedzialność stron. Musi być jasno określone, czy influencer udziela wyłącznej licencji na korzystanie z materiałów, jak długo i na jakim terytorium będą one wykorzystywane.

Formy współpracy z influencerami – umowa o dzieło czy umowa zlecenia?

Praktyka pokazuje, że umowy z influencerami mogą przyjmować różne formy, takie jak umowa o dzieło lub umowa zlecenia, w zależności od charakteru współpracy. Umowy te powinny być zawierane w formie pisemnej, aby skutecznie przenosiły prawa autorskie i były zgodne z obowiązującym prawem. 

Co oprócz wzorów umów z influencerami?

Oprócz wzorów umów z influencerami, nasza oferta obejmuje także szeroki zakres innych wzorów umów. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi kategoriami w naszym sklepie, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Wyświetlanie jednego wyniku