Plan wychowawczy - opieka naprzemienna

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór planu wychowawczego w wariancie opieki naprzemiennej.

Stronami tej umowy są: matka i ojciec.

Wzór sporządzony jest w sposób zasadniczo respektujący zasadę równego traktowania obydwu stron. Wedle treści klauzul zawartych w oferowanym wzorze umowy, żadna z jej Stron, nie jest traktowana w sposób rażąco preferencyjny, niż wynikać by to miało z istoty tego stosunku prawnego.

Przedmiotem umowy jest: porozumienie rodzicielskie (plan wychowawczy) obejmujące uregulowanie spraw istotnych w kwestii zgodnego wychowania i utrzymania małoletniego, a to w związku z rozpadem małżeństwa/konkubinatu rodziców.

Tego rodzaju dokument, powinien zostać dołączony do pozwu o rozwód (lub odpowiedzi na pozew), jeżeli w toku sprawy o rozwód strony wnoszą o pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron. Wynika to z treści art. 58 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: „Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.”. Należy zaznaczyć, że w braku zawarcia takiego porozumienia, wciąż możliwym jest wydanie przez sąd wyroku rozwiązującego małżeństwo i postanawiającego pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. Formalnie jednak, dołączenie pisemnego porozumienia stanowi podstawowy sposób przekonania sądu o istnieniu przesłanek do takiego rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej. Jest to bowiem dowód na to, że rodzice mimo rozwodu, wciąż są w stanie porozumiewać się w sprawach tyczących się małoletniego. Jeżeli na płaszczyźnie tej istnieje spór, sąd może powziąć wątpliwości, czy w kontekście dobra dziecka, nie będzie właściwszym pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej jedynie jednemu z rodziców.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

99,00  z VAT, (80,49  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferowany wzór planu wychowawczego w opiece naprzemiennej reguluje w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia,
 2. ustalenie miejsca zamieszkania i pobytu małoletniego,
 3. harmonogram kontaktów,
 4. zasady wykonywania kontaktów,
 5. zasady sprawowania opieki nad małoletnim,
 6. zasady sprawowania opieki przez osoby trzecie,
 7. uregulowania dot. leczenia małoletniego,
 8. zasady edukacji małoletniego,
 9. uregulowania dot. alimentacji,
 10. uregulowania dot. wychowania małoletniego w określonej wierze,
 11. warunki wyjazdów z małoletnim za granicę,
 12. postanowienia końcowe.

Ten wariant planu wychowawczego zakłada tzw. opiekę naprzemienną.

Jakie dokumenty w przypadku decyzji o opiece naprzemiennej?

W procesie ustalania opieki naprzemiennej kluczowe jest sporządzenie porozumienia rodzicielskiego o opiece naprzemiennej, które definiuje zasady współdzielenia opieki nad dzieckiem przez rodziców. W dokumencie tym powinny znaleźć się informacje o harmonogramie pobytu dziecka u każdego z rodziców oraz ustalenia dotyczące kwestii finansowych i organizacyjnych.

Istotnym elementem jest także plan wychowawczy, określający sposób wychowania dziecka, jego edukację, zdrowie i rozwój emocjonalny. Plan ten powinien być dostosowany do zmieniających się potrzeb dziecka i zawierać szczegółowe wytyczne dla obu stron.

Oprócz tego warto mieć wzór rodzicielskiego planu wychowawczego, który jest bardziej szczegółowy i koncentruje się na konkretnych metodach wychowawczych oraz wartościach, które rodzice chcą przekazać dziecku. Jako eksperci w dziedzinie prawa, którzy oferują różnego rodzaju, starannie sporządzone wzory umów, zapewniamy również wzór planu wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

5 stron

ilość wyrazów:

~1.058 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

25.V.2018 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

konsumentów

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan wychowawczy – opieka naprzemienna”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?