Porada prawna - prawo spadkowe

Autor opracowania:

Michał Podolec
radca prawny

Masz pytania?

Opracowany przez nas autorski poradnik, zawiera zwięzłe odpowiedzi na typowe pytania naszych Klientów z zakresu spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku. W kwestiach prostszych, udzielenie odpowiedzi na dane pytanie polega na przytoczeniu właściwego przepisu regulującego daną materię. W sprawach bardziej skomplikowanych, poza przytoczeniem stosownej normy prawnej, opracowanie zawiera komentarz lub omówienie orzecznictwa.

CENA ZA OPRACOWANIE:

81,29  brutto

  • Wzór dostępny natychmiast po zakupie
  • Opracowanie dostępne w edytowalnym formacie
  • Warunki licencyjne

Poleć

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Dowiedz się więcej na temat oferowanego opracowania:

Opis

Opracowanie porusza następującą tematykę i zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

1.       Prawo spadkowe

2.       Kiedy dochodzi do nabycia spadku?

3.       Co może być przedmiotem dziedziczenia?

4.       Sposoby dziedziczenia spadku.

5.       Jak może uregulować spadek?

6.       Dziedziczenie ustawowe.

7.       Zasady dziedziczenia spadku przez małżonka i zstępnych.

8.       Kim są zstępni spadkodawcy?

9.       Dziedziczenie przez małżonka.

10.   Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

11.   Dziedziczenie przez małżonka a separacja

12.   Brak zstępnych a dziedziczenie.

13.   Dziedziczenie przez dziadków i dalszych krewnych.

14.   Dziedziczenie przez gminę / Skarb Państwa.

15.   Dziedziczenie przez przysposobionych, przysposabiających i wstępnych naturalnych przysposobionego

16.   Dziedziczenie testamentowe

17.   Cechy testamentu jako czynności prawnej

18.   Odwołanie testamentu

19.   Rodzaje testamentów

20.   Utrata mocy przez testament szczególny

21.   Swoboda testowania

22.   Nieważność testamentu

23.   Ustalenie nieważności testamentu

24.   Badanie ważności testamentu przez sąd

25.   Badanie ważności testamentu przez notariusza

26.   Niezdolność do bycia świadkiem testamentu

27.   Rozrządzenia testamentowe

28.   Powołanie spadkobiercy

29.   Testament a warunek

30.   Podstawienie

31.   Podstawienie powiernicze

32.   Polecenie

33.   Powołanie wykonawcy testamentu

34.   Zapis zwykły

35.   Wymagalność zapisu

36.   Skutki wyłączenia zapisobiercy

37.   Wykonanie dalszego zapisu

38.   Zapis a warunek lub termin

39.   Bezskuteczność zapisu

40.   Roszczenia uzupełniające

41.   Przedawnienie roszczenia z tytułu zapisu

42.   Zapis windykacyjny

43.   Warunek lub termin a zapis windykacyjny

44.   Obciążenie zapisobiorcy

45.   Odpowiednie stosowanie przepisów

46.   Przyjęcie i odrzucenie spadków otwartych przez .X. r.

47.   Przyjęcie i odrzucenie spadku otwartego po .X. r.

48.   Podjęcie decyzji za zmarłego spadkobiercę

49.   Zasady składania oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50.   Uchylanie się od skutków oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

51.   Skutki odrzucenia spadku

52.   Pokrzywdzenie wierzycieli

53.   Odpowiedzialność za długi spadkowe przed i po przyjęciu spadku

54.   Odpowiedzialność za długi spadkowe a przyjęcie spadku wprost

55.   Odpowiedzialność za długi spadkowe a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

56.   Odpowiedzialność za zapisy i polecenia

57.   Odpowiedzialność przed i po dziale spadku

58.   Wykaz inwentarza

59.   Wzór wykazu inwentarza

60.   Spłata długów zgodnie z wykazem lub spisem

61.   Nieskuteczność odmowy przyjęcia świadczenia

62.   Zachowek

63.   Podmioty uprawnione do otrzymania zachowku

64.   Przedmiot roszczenia o zachowek

65.   Wysokość zachowku

66.   Wysokość udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku

67.   Zachowek a umowa dożywocia

68.   Zaliczenia na zachowek

69.   Ograniczenia odpowiedzialności za wypłatę zachowku

70.   Dochodzenie zachowku od osób innych niż spadkobierca

71.   Przejście roszczenia o zachowek

72.   Uprawnienie do zmniejszenia zapisów

73.   Przedawnienie roszczenia z tytułu zachowku

74.   Pozbawienie prawa do zachowku

75.   Zachowek a podatek od spadków

76.   Zachowek a zasady współżycia społecznego

77.   Stwierdzenie nabycia spadku

78.   Upływ terminu do stwierdzenia nabycia spadku

79.   Moc dowodowa postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

80.   Ochrona osób trzecich działających w dobrej wierze

81.   Roszczenia spadkobiercy

82.   Współwłasność spadku

83.   Rozporządzenie przedmiotem wchodzącym w skład spadku

84.   Zbycie spadku

85.   Skutki prawne zbycia spadku

86.   Odpowiedzialność nabywcy spadku za długi

87.   Odpowiedzialność zbywcy spadku z tytułu rękojmi

88.   Zrzeczenie się dziedziczenia

89.   Dziedziczenie gospodarstw rolnych

90.   Dział spadku

91.   Co stanowi przedmiot działu spadku?

92.   Czym są aktywa i pasywa?

93.   Czy orzeczenie sądu lub umowa między stronami o pasywach będą ważne i skuteczne?

94.   Czy dopuszczalnym jest częściowy dział spadku?

95.   Kto może zawrzeć umowę o dział spadku?

96.   W jakiej formie należy zawrzeć umowę o dział spadku?

97.   Czy możliwym jest zawarcie umowy w przypadku braku zgody wszystkich spadkobierców

98.   Co powinno znaleźć się w umowie o dział spadku?

99.   Czy spadkobiercy mogą podzielić spadek inaczej niż w sposób ujęty w testamencie spadkobiercy?

100. Jakie są skutki umowy działowej?

101. Czy od umowy działowej należy zapłacić podatek?

102. Jakie są koszty zawarcia umowy działowej w formie aktu notarialnego?

103. Czy można się uchylić od skutków prawnych umowy o dział spadku?

104. Jaki charakter ma postepowanie sądowe o dział spadku?

105. Kto może wystąpić z wnioskiem o dział spadku?

106. Czy z wnioskiem muszą wystąpić wszyscy spadkobiercy?

107. Kto może być uczestnikiem postepowania?

108. Gdzie należy złożyć wniosek o dział spadku?

109. Co jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło?

110. Czy od wniosku o dział spadku należy wnieść opłatę?

111. Kto ustala wartość i składniki spadku?

112. Czy sąd rozstrzygnie o innych sprawach związanych z postepowaniem działowym?       W jaki sposób można podzielić spadek?

113. Jakie są skutki postanowienia o dziale spadku?

114. Zaliczenie darowizn na schedę

115. Co to jest scheda spadkowa?

116. Dlaczego taka instytucja jest potrzebna?

117. Czy zaliczenia należy dokonać zarówno w razie dziedziczenia testamentowego i ustawowego?

118. W jakim trybie możliwe jest zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę?

119. Czy wszystkie darowizny i zapisy windykacyjne zaliczane są na schedę spadkową?

120. Co w sytuacji, gdy darowizna lub zapis windykacyjny przewyższają schedę?

121. Kogo dotyczy obowiązek zaliczenia darowizn?

122. Czy można zaliczyć na schedę spadkową także inne wydatki spadkodawcy na spadkobierców?

123. W jaki sposób następuje zaliczenie na schedę spadkową?

124. Przyznanie rzeczy na współwłasność

125. Wady przedmiotów wchodzących w skład spadku

126. Podatek od spadku

127. Obowiązek podatkowy

128. Podstawa opodatkowania

129. Wyłączenia podatkowe

130. Kwoty wolne od podatku a grupy podatkowe

131. Kiedy spadkobierca nie musi płacić podatku od spadku

132. Właściwość urzędu skarbowego w sprawach podatku od spadku

133. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład spadku

 

Jeżeli uważasz, że Twoje pytanie nie znajduje się na w/w liście – napisz do nas. Postaramy się uzupełnić opracowanie, tak by spełniało oczekiwania.

Dodatkowe informacje

ilość stron:

75 stron

ilość wyrazów:

18.151 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w zabezpieczonym przed kopiowaniem formacie PDF.

stan prawny:

25.V.2018 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

konsumentów, przedsiębiorców

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Porada prawna – prawo spadkowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania". W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście. Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx). Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Należy pamiętać, że oferowane opracowanie, stanowi jedną z wielu potencjalnie możliwych wersji wzoru danego rodzaju umowy. Każdy kontrakt można bowiem napisać na wiele sposobów.
Opracowanie to, nie stanowi zatem substytutu usługi polegającej na sporządzeniu wzoru umowy na indywidualne zamówienie. 
Niemniej jednak, oferowany wzór umowy, jest dostosowana do typowych, najczęściej powtarzających się potrzeb strony danej umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 
Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb. W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga od konsumenta podczas składania zamówienia, złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.