Porada prawna - rozwód, władza rodzicielska, alimenty.

Poleć

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Opracowany przez nas autorski poradnik, zawiera zwięzłe odpowiedzi na typowe pytania naszych Klientów z zakresu spraw o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską i podział majątku po rozwodzie.

W kwestiach prostszych, udzielenie odpowiedzi na dane pytanie polega na przytoczeniu właściwego przepisu regulującego daną materię.

W sprawach bardziej skomplikowanych, poza przytoczeniem stosownej normy prawnej, opracowanie zawiera komentarz lub omówienie orzecznictwa.

NOTA PRAWNA
W SPRAWIE PODATKU VAT

Oferowany towar jest tzw. produktem cyfrowym, którego dostawa następuje automatycznie tuż po dokonaniu płatności. 

Stawka VAT uzależniona jest zatem od miejsca dostawy towaru i statusu przedsiębiorca/konsument.  Cena może zatem ulec aktualizacji po zarejestrowaniu Użytkownika i podaniu danych do faktury.

DOSTAWA PRODUKTÓW CYFROWYCH DLA KONSUMENTÓW

Skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego i błyskawicznej dostawy zamówionego opracowania, wymaga złożenia przez konsumenta oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

DOSTAWA OPRACOWANIA

Link do pobrania opracowania otrzymasz automatycznie na email, bezpośrednio po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego. Ponadto po dokonanym zakupie będzie ono dostępne do pobrania w zakładce “Moje Konto” -> “Pliki do pobrania”.

LICENCJA

Opracowanie oferowane jest na standardowych warunkach licencyjnych niniejszego sklepu internetowego, tj. nabywając opracowanie użytkownik uzyskuje: niewyłączną, niezbywalną, nieograniczoną w czasie licencję do korzystania z nabytego wzoru na własny użytek (także w działalności gospodarczej), z prawem jego modyfikacji. Licencja nie uprawnia do odsprzedaży opracowania, ani oferowania go jako własny produkt.

 

Autor opracowania:
kancelaria_krakow
Michał Podolec
radca prawny

CENA ZA OPRACOWANIE:

81,29  brutto

Dowiedz się więcej na temat oferowanego opracowania:

Opis

Opracowanie porusza następującą tematykę i zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Rozwód
 2. Kiedy uzyskanie rozwodu jest formalnie możliwe?
 3. Kiedy orzeczenie rozwodu jest formalnie niemożliwe?
 4. Jak przekonać Sąd, że rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro dziecka?
 5. Czy rozwód jest dopuszczalny gdy jego orzeczenia domaga się małżonek winny rozkładu pożycia?
 6. Kiedy sąd orzeka o winie w rozkładzie pożycia?
 7. Kiedy możliwym jest uzyskanie wyroku bez orzekania o winie?
 8. Czy na etapie apelacji mogę domagać się rozwodu z winy drugiej strony?
 9. Czym się różni rozwód z orzekaniem o winie od rozwodu bez orzekania o winie?
 10. Czym jest wina w rozkładzie pożycia?
 11. W jakich wariantach może zostać orzeczona wina w rozkładzie pożycia?
 12. Czy ma znaczenie kto bardziej zawinił za rozpad pożycia?
 13. W jaki sposób sąd ustala, że ktoś jest winny rozpadowi pożycia?
 14. Czy zmiana wyznania świadczy o winie w rozpadzie pożycia?
 15. Czy choroba psychiczna małżonka wyklucza orzeczenie rozwodu z jego winy?
 16. W jaki sposób mogę udowodnić małżonkowi winę w rozpadzie pożycia?
 17. Czy dopuszczalnym jest przedłożenie nagrań wykonanych z ukrycia by udowodnić winę małżonka?
 18. Czy orzeczenie o winie warunkuje uzyskanie alimentów na małżonka?
 19. Czy orzeczenie o winie ułatwia uzyskanie alimentów na małżonka?
 20. Czy orzeczenie o winie decyduje o tym jak długo należeć się będą alimenty?
 21. Czy wniesienie apelacji od wyroku nie orzekającego o mojej winie może pogorszyć moją sytuację?
 22. Czy w każdej sprawie o rozwód sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej i kontaktach z małoletnim?
 23. Czy w braku porozumienia między rodzicami możliwym jest powierzenie obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej?
 24. Czy w każdej sprawie o rozwód sąd musi orzekać o kontaktach rodzica z małoletnimi dziećmi?
 25. W jaki sposób rozwód wpływa na prawo korzystania ze wspólnego mieszkania?
 26. Czy w ramach sprawy o rozwód, sąd dokonuje podziału majątku wspólnego?
 27. Czy po rozwodzie można powrócić do poprzedniego nazwiska?
 28. Czy po rozwodzie można domagać się, by były małżonek powrócił do poprzedniego nazwiska?
 29. Czy sprawy o rozwód są jawne?
 30. Czy osobiste stawiennictwo na rozprawę jest konieczne?
 31. Czy przesłuchanie Stron w sprawie o rozwód jest konieczne?
 32. Ile kosztuje wniesienie pozwu o rozwód?
 33. Ile wynosi opłata od apelacji w sprawie o rozwód?
 34. Władza rodzicielska
 35. Czym jest władza rodzicielska?
 36. Jak powinna być wykonywana władza rodzicielska?
 37. Do kiedy obowiązuje władza rodzicielska?
 38. Komu przysługuje władza rodzicielska?
 39. Co w sytuacji gdy dojdzie do pozbawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom?
 40. Jakie są obowiązki podmiotów sprawujących władzę rodzicielską i zarząd majątkiem dziecka?
 41. Czy istnieją jakieś ograniczenia w reprezentacji dziecka przez rodziców?
 42. Czy organy państwa zapewniają z urzędu pomoc w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej?
 43. Kiedy możliwe jest pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej?
 44. Kiedy możliwym jest przywrócenie rodzicowi utraconej władzy rodzicielskiej?
 45. Kiedy możliwe jest zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej?
 46. Czy możliwym jest pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w stosunku do rodziców nie pozostających w związku małżeńskim?
 47. Czy orzeczenie o władzy rodzicielskiej musi nastąpić w ramach każdej sprawy o rozwód?
 48. W jaki sposób sąd ustala czy są przesłanki do pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej?
 49. Czy w braku porozumienia między rodzicami możliwym jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom?
 50. Czy będąc pozbawionym władzy rodzicielskiej rodzic traci prawo do kontaktu z dzieckiem?
 51. Czy po rozwodzie możliwym jest zmiana zapadłego orzeczenia o władzy rodzicielskiej?
 52. Jakie uprawnienia posiada sąd gdy ustali że dobro dziecka jest zagrożone?
 53. Które prawo należy stosować w sprawach władzy rodzicielskiej w odniesieniu do dzieci mieszkających za granicą?
 54. Alimenty
 55. Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny?
 56. Czy krewnych o tym samym stopniu pokrewieństwa obowiązek alimentacyjny obciąża w takiej samej wysokości?
 57. Do kiedy rodziców obciąża obowiązek alimentacyjny względem dziecka?
 58. Czy uzyskanie przez dziecko zasiłku dla bezrobotnych powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?
 59. W jakich przypadkach małżonek może domagać się alimentów po rozwodzie?
 60. Czym jest niedostatek warunkujący uzyskanie alimentów od byłego małżonka?
 61. Czy orzeczenie o winie ma wpływ na alimenty od byłego małżonka?
 62. Do kiedy służą alimenty od byłego małżonka?
 63. Czy można domagać się od byłego małżonka alimentów przez okres dłuższy niż 5 lat?
 64. Czy można uzyskać alimenty od osoby przebywającej za granicą lub nieznanej z miejsca pobytu?
 65. Jakie są reguły dotyczące kolejności powstawania obowiązku alimentacyjnego?
 66. Jakie są formalne warunki uzyskania alimentów?
 67. Kiedy i w jaki sposób można uchylić się od obowiązku alimentacyjnego?
 68. Od czego zależy wysokość alimentów?
 69. Co w sytuacji gdy obowiązany do alimentów oficjalnie nie osiąga dochodów?
 70. Czy obowiązek alimentacyjny ma charakter wyłącznie pieniężny?
 71. Czy alimenty zasądza się wyłącznie w formie określonej kwoty?
 72. Czy wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać na osobistych staraniach rodzica?
 73. Czy trudna sytuacja materialna rodzica zwalnia go z obowiązku alimentacji wobec dziecka?
 74. Czy pozbycie się majątku przez dłużnika alimentacyjnego ma znaczenie w sprawie o alimenty?
 75. Czy można domagać się od ojca dziecka partycypacji w kosztach ciąży i porodu?
 76. Ile wynosi okres przedawnienia roszczeń alimentacyjnych?
 77. Kiedy można domagać się podwyższenia lub obniżenia alimentów?
 78. Czy w toku sprawy o obniżenie alimentów można domagać się udzielenia zabezpieczenia?
 79. Czy osoba która w zastępstwie zobowiązanego pokryła alimenty może domagać się ich rozliczenia?
 80. Czy w toku sprawy o alimenty można domagać się zabezpieczenia?
 81. Który sąd jest właściwy w sprawie o zapłatę alimentów?
 82. Ile wynosi opłata sądowa w sprawie o zapłatę alimentów?
 83. Stosunki majątkowe między małżonkami.
 84. Co to jest wspólność majątkowa małżeńska (wspólność ustawowa)?
 85. Od czego zależy to czy dana rzecz wejdzie do wspólnoty majątkowej małżeńskiej?
 86. Co wchodzi w skład majątku wspólnego?
 87. Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonków?
 88. Czy rzeczy nabyte z majątku osobistego wejdą do majątku wspólnego?
 89. Czy w trakcie trwania małżeństwa można podzielić majątek wspólny?
 90. Jakie są zasady korzystania i zarządu majątkiem wspólnym?
 91. Do jakich czynności potrzebna jest zgoda drugiego małżonka?
 92. Czy czynność zawarta bez zgody drugiego małżonka jest ważna?
 93. Co robić gdy małżonek w nienależyty sposób zarządza majątkiem wspólnym?
 94. Czy małżonek ponosi odpowiedzialność za długi drugiego małżonka?
 95. Czy małżonek ponosi odpowiedzialność za niezapłacone podatki drugiego małżonka?
 96. Kiedy można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?
 97. Czy można rozliczyć remont domu stanowiącego majątek osobisty wykonany za wspólne pieniądze?
 98. Na czym polega dział majątku wspólnego po rozwodzie?

Jeżeli uważasz, że Twoje pytanie nie znajduje się na w/w liście – napisz do nas. Postaramy się uzupełnić opracowanie, tak by spełniało oczekiwania.

Dodatkowe informacje

ilość stron:

65 stron

ilość wyrazów:

17.505 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w zabezpieczonym przed kopiowaniem formacie PDF.

stan prawny:

25.V.2018 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

konsumentów, przedsiębiorców

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Porada prawna – rozwód, władza rodzicielska, alimenty.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *