Dokumentacja RODO dla gabinetu lekarskiego

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór dokumentacji RODO dla gabinetu lekarskiego, sporządzonej wedle wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Opracowanie zawiera m.in. opis i streszczenie głównych zasad wynikających z RODO, m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych czy też uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Stanowi zbiór reguł, procedur, wzorów dokumentów i wewnętrznych uregulowań wymaganych w świetle w/w przepisów.

Opracowanie zawiera m.in. wzór raportu z oceny ryzyka naruszenia przetwarzania danych osobowych, wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych, politykę prywatności, instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, dokumenty wymagane do zgodnego z prawem stosowania monitoringu w miejscu pracy.

Opracowanie dedykowane jest dla podmiotów z branży medycznej, gabinetów lekarskich, indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich, przetwarzających tzw. dane wrażliwe.

Dokumentacja zawiera wzory dokumentów RODO w gabinecie lekarskim dotyczących przetwarzania następujących kategorii podmiotów: osoby starające się o zatrudnienie, pracownicy, kontrahenci, klienci (pacjenci), osoby na rzecz których administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, osoby o których mowa w art. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja uwzględnia m.in. istotną nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z 21.II.2019 r.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

492,00  z VAT, (400,00  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

I. Dokumentacja RODO w gabinecie lekarskim / RODO dla podmiotu leczniczego:

 1. Instrukcja wypełnienia dokumentacji,
 2. Omówienie istoty dokumentacji,
 3. Administrator danych osobowych i obowiązek ustanowienia przedstawiciela,
 4. Obowiązek ustanowienia inspektora ochrony danych,
 5. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 6. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Administratora,
 7. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych,
 8. Właściwość organu nadzorczego,
 9. Dane osobowe i kategorie osób, których dotyczą,
 10. Zasadnicze cele przetwarzania danych osobowych,
 11. Inne cele przetwarzania danych osobowych,
 12. Podstawy przetwarzania danych osobowych,
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 14. Zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych,
 15. Przetwarzanie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia,
 16. Obowiązek informacyjny,
 17. Obowiązek informacyjny mikroprzedsiębiorców,
 18. Prawo do bycia zapomnianym,
 19. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących szczególnej sytuacji.
 20. Profilowanie,
 21. Podmioty przetwarzające.
 22. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii (do państw trzecich),
 23. Ocena ryzyka naruszenia danych osobowych,
 24. Wytyczne przy analizie ryzyka naruszenia danych osobowych,
 25. Wytyczne przy analizie ryzyka bezpieczeństwa i zapobieganiu przetwarzaniu niezgodnemu z RODO,
 26. Cel analizy ryzyka.
 27. Rodzaje ryzyka,
 28. Wytyczne sporządzenia oceny skutków ochrony danych.
 29. Ankieta ogólna ustalająca zakres przetwarzania danych osobowych,
 30. Audyt informatyczny,
 31. Raport z oceny ryzyka naruszenia przetwarzania danych osobowych u Administratora,
 32. Raport z oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
 33. Procedura uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 34. Procedura ułatwiająca osobom, których dane dotyczą wykonywanie praw przysługujących na mocy RODO,
 35. Procedura niszczenia nośników danych zawierających dane osobowe,
 36. Procedura użytkowania sprzętów przenośnych zawierających dane osobowe,
 37. Procedura uzyskiwania zgód na stronach internetowych Administratora,
 38. Procedura zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych,
 39. Procedura zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób,
 40. Procedura prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych,
 41. Procedura szyfrowania danych,
 42. Procedura pseudonimizacji danych,
 43. Procedura ciągłości działania tj. archiwizacji danych,
 44. Procedura odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania,
 45. Procedura zapobiegania naruszenia systemów informatycznych przez niechciane oprogramowanie,
 46. Procedura użytkowania systemów monitoringu,
 47. Procedura użytkowania systemów monitoringu poczty elektronicznej pracowników,
 48. Procedura przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 49. Procedura przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 50. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi przetwarzaniu danych osobowych,
 51. Polityka bezpieczeństwa informacji,
 52. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 53. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 54. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – polityka prywatności na stronę internetową,
 55. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – stopka email-i,
 56. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – stopka na fakturach,
 57. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – ostrzeżenie o monitoringu,
 58. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula umieszczana w umowach,
 59. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacja dla zatrudnianych pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego,
 60. Wzór fragmentu regulaminu pracy / układu zbiorowego pracy / obwieszczenia pracodawcy o stosowaniu monitoringu wizyjnego,
 61. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacja dla zatrudnianych pracowników o stosowaniu monitoringu poczty elektronicznej,
 62. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 63. Wzór wniosku o wydanie upoważnienia,
 64. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 65. Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych,
 66. Wzór karty szkolenia pracownika z zakresu przestrzegania procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 67. Ogłoszenie o ustanowieniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 68. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 69. Ewidencja umów powierzenia przetwarzania danych,
 70. Ewidencja podmiotów uprawnionych do wykonywania przeglądów systemów IT,
 71. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 72. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 73. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający w imieniu Administratora

 

Gabinet lekarski a RODO – dlaczego to takie ważne?

W dobie cyfryzacji gabinety lekarskie zarządzają znaczną ilością wrażliwych danych osobowych. Zrozumienie i przestrzeganie przepisów RODO jest niezbędne nie tylko do uniknięcia surowych kar finansowych, ale także do zbudowania zaufania wśród pacjentów. Stąd pełna świadomość i przestrzeganie regulacji RODO w gabinecie lekarskim staje się kwestią pierwszoplanową.

Gabinet lekarski RODO – jak zabezpieczyć dane?

Aby skutecznie zabezpieczyć dane w Twoim gabinecie, oferujemy wzory umów, które pomogą w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wprowadzeniu konkretnych środków ochronnych. Te obejmują opracowywanie spersonalizowanych procedur, regularne szkolenia personelu oraz implementację nowoczesnych technologicznych rozwiązań do ochrony danych.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

134 stron

ilość wyrazów:

~28.935 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

12.VI.2019 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

przedsiębiorców

1 opinia dla Dokumentacja RODO dla gabinetu lekarskiego

 1. Mikołaj W.

  Bardzo obszerna dokumentacja, zawiera instrukcje jak ja uzupelnic

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?