Na stronie umieszczono utwory, do których autorskie prawa majątkowe i osobiste służą następującym podmiotom:

Animacje:

Map Bank – autor: VŨ NHẬT MINH – źródło: https://assets6.lottiefiles.com/packages/lf20_8fBXZH.json
Pay for everyting – autor: JuanMakes – źródło: https://assets10.lottiefiles.com/temp/lf20_4PGdiS.json
Clock – autor: Brbara Schoen – źródło: https://assets4.lottiefiles.com/packages/lf20_KRG0Sr.json
Send button – autor: Zayra – źródło: https://assets10.lottiefiles.com/packages/lf20_m3jeg3.json
5 stars – autor: Corbin Scott – źródło: https://assets3.lottiefiles.com/datafiles/QDHTh1tUmPJvYoz/data.json
Developer – autor: Aysel Kalaycı – źródło: https://assets10.lottiefiles.com/private_files/lf30_WdTEui.json
search files – autor: Marian Regan – źródło: https://assets10.lottiefiles.com/temp/lf20_UsfnhV.json

na licencji Creative Commons 2.0

Zdjęcia/grafiki pochodzą z serwisów:

pixabay.com

na licencji pixabay

Logo porady.prawne.online, oraz zawarte na stronie treści, stanowią utwory, do których autorskie prawa majątkowe służą Kancelarii Radcowskiej Michał Podolec. Wszelkie prawa zastrzeżone.