Wzór umowy najmu pokoju

Autor opracowania:

Michał Podolec
radca prawny

Masz pytania?

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór umowy najmu pokoju.

Stronami tej umowy są: wynajmujący i najemca.

Wzór sporządzony jest w sposób zasadniczo respektujący zasadę równego traktowania obydwu kontrahentów, przy czym korzystniej traktowany jest wynajmujący. Wedle treści klauzul zawartych w oferowanym wzorze umowy, żadna z jej Stron, nie jest traktowana w sposób rażąco preferencyjny, niż wynikać by to miało z istoty tego stosunku prawnego.

Przedmiotem umowy jest: najem pokoju w lokalu mieszkalnym na czas określony. Zważywszy na restrykcyjne zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów, odradzamy zawierania umów najmu na czas nieokreślony. W wariancie tym, umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie w przypadkach wprost wskazanych w tej ustawie. Zakończenie tego rodzaju umowy jest zatem z perspektywy wynajmującego bardzo utrudnione. W przypadku umów zawartych na czas określony – w najgorszym wypadku, umowa wygaśnie wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Dobrą praktyką jest zatem zawieranie umów jednorocznych. Należy przy tym podkreślić, że wiele wzorów umów najmu dostępnych w Internecie, zawiera wprowadzające w błąd zapisy, sugerujące jakoby wynajmujący mógł wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego np. z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oczywiście, jeżeli najemca uzna skuteczność takiego wypowiedzenia – jest szansa że dobrowolnie opuści lokal. W rzeczywistości jednak, takie zapisy są nieważne, są bowiem sprzeczne z ustawą o ochronie praw lokatorów,

Poza standardowymi klauzulami, wzór zawiera min zapisy zastrzegające kary umowne na wypadek bezumownego korzystania z nieruchomości na wypadek nie opróżnienia lokalu przez najemcę po wygaśnięciu umowy. Tego uregulowania, istotnie ułatwiają dochodzenie roszczeń od nieuczciwych najemców.

CENA ZA OPRACOWANIE:

80,49  brutto

Poleć

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Dowiedz się więcej na temat oferowanego opracowania:

Opis

Oferowany wzór umowy reguluje w szczególności:

  1. przedmiot umowy,
  2. obowiązki najemcy,
  3. prawa i obowiązki wynajmującego,
  4. uregulowania dot. czynszu i opłat dodatkowych,
  5. zapisy dot. kaucji,
  6. czas trwania umowy,
  7. zabezpieczenie dobrowolnego opuszczenia lokalu,
  8. postanowienia końcowe,

    Należy podkreślić, że zapisy tego rodzaju umowy nie dają wynajmującemu ochrony analogicznej jak w przypadku umów najmu instytucjonalnego czy okazjonalnego.

Dodatkowe informacje

ilość stron:

6 stron

ilość wyrazów:

~1.100 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

stan prawny:

24.IV.2019 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

konsumentów

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wzór umowy najmu pokoju”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania". W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście. Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx). Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Należy pamiętać, że oferowane opracowanie, stanowi jedną z wielu potencjalnie możliwych wersji wzoru danego rodzaju umowy. Każdy kontrakt można bowiem napisać na wiele sposobów.
Opracowanie to, nie stanowi zatem substytutu usługi polegającej na sporządzeniu wzoru umowy na indywidualne zamówienie. 
Niemniej jednak, oferowany wzór umowy, jest dostosowana do typowych, najczęściej powtarzających się potrzeb strony danej umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 
Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb. W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga od konsumenta podczas składania zamówienia, złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.