Dokumentacja RODO

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór dokumentacji RODO, sporządzonej wedle wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dokumentacja RODO zawiera m.in. opis i streszczenie głównych zasad wynikających z RODO, m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych czy też uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Stanowi zbiór reguł, procedur, wzorów dokumentów i wewnętrznych uregulowań wymaganych w świetle w/w przepisów.

Opracowanie zawiera m.in. wzór raportu z oceny ryzyka naruszenia przetwarzania danych osobowych, wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych, politykę prywatności, instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, dokumenty wymagane do zgodnego z prawem stosowania monitoringu w miejscu pracy.

Opracowanie dedykowane jest dla większości przedsiębiorców prowadzących typową działalność gospodarczą, a w szczególności działalność biurową.

Dokumentacja RODO zawiera wzory dokumentów dotyczących przetwarzania następujących kategorii podmiotów: osoby starające się o zatrudnienie, pracownicy, kontrahenci, klienci, osoby na rzecz których administrator świadczy usługi drogą elektroniczną, osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, osoby o których mowa w art. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z 21.II.2019 r.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

492,00  z VAT, (400,00  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Dokumentacja RODO – szczegółowa zawartość opracowania:

 1. Charakter dokumentacji,
 2. Administrator danych osobowych i obowiązek ustanowienia przedstawiciela
 3. Obowiązek ustanowienia inspektora ochrony danych
 4. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 5. Charakter przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 6. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 7. Właściwość organu nadzorczego
 8. Dane osobowe i kategorie osób, których dotyczą
 9. Zasadnicze cele przetwarzania danych osobowych
 10. Inne cele przetwarzania danych osobowych
 11. Podstawy przetwarzania danych osobowych
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 13. Zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych
 14. Przetwarzanie danych osobowych osób poniżej roku życia
 15. Obowiązek informacyjny
 16. Obowiązek informacyjny mikroprzedsiębiorców
 17. Prawo do bycia zapomnianym
 18. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących szczególnej sytuacji
 19. Profilowanie
 20. Podmioty przetwarzające
 21. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii (do państw trzecich)
 22. Ocena ryzyka naruszenia danych osobowych
 23. Wytyczne przy analizie ryzyka naruszenia danych osobowych
 24. Wytyczne przy analizie ryzyka bezpieczeństwa i zapobieganiu przetwarzaniu niezgodnemu z RODO
 25. Cel analizy ryzyka
 26. Rodzaje ryzyka
 27. Wytyczne sporządzenia oceny skutków ochrony danych
 28. Ankieta ogólna ustalająca zakres przetwarzania danych
 29. Audyt informatyczny
 30. Raport z oceny ryzyka naruszenia przetwarzania danych osobowych u Administratora
 31. Raport z oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych
 32. Procedura uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 33. Procedura ułatwiająca osobom, których dane dotyczą wykonywanie praw przysługujących na mocy RODO
 34. Procedura niszczenia nośników danych zawierających dane osobowe
 35. Procedura użytkowania sprzętów przenośnych zawierających dane osobowe
 36. Procedura uzyskiwania zgód na stronach internetowych Administratora
 37. Procedura zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
 38. Procedura zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób
 39. Procedura prowadzenia wewnętrznej dokumentacji stanowiącej rejestr naruszeń ochrony danych
 40. Procedura szyfrowania danych
 41. Procedura pseudonimizacji danych
 42. Procedura ciągłości działania tj. archiwizacji danych
 43. Procedura odtwarzania systemu po awarii oraz ich testowania
 44. Procedura zapobiegania naruszenia systemów informatycznych przez niechciane oprogramowanie
 45. Procedura użytkowania systemów monitoringu
 46. Procedura użytkowania systemów monitoringu poczty elektronicznej pracowników
 47. Procedura przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 48. Procedura przetwarzania danych osobowych osób,  o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 49. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi przetwarzaniu danych osobowych
 50. Polityka bezpieczeństwa informacji
 51. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
 52. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 53. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – polityka prywatności na stronę internetową
 54. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – stopka email-i
 55. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – ostrzeżenie o monitoringu
 56. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula umieszczana w umowach
 57. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacja dla zatrudnianych pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego
 58. Wzór fragmentu regulaminu pracy / układu zbiorowego pracy / obwieszczenia pracodawcy o stosowaniu monitoringu wizyjnego
 59. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych – informacja dla zatrudnianych pracowników o stosowaniu monitoringu poczty elektronicznej
 60. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 61. Wzór wniosku o wydanie upoważnienia
 62. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 63. Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
 64. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 65. Ewidencja udostępnionych danych osobowych
 66. Ewidencja podmiotów uprawnionych do wykonywania przeglądów
 67. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 68. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 69. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający w imieniu Administratora
 70. Licencja

Dokumentacja RODO – czemu służy? 

RODO służy ochronie danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest zapewnienie jednolitego i wysokiego poziomu ochrony danych osobowych oraz umożliwienie osobom, których dane dotyczą, kontroli nad ich przetwarzaniem. RODO nakłada na organizacje i przedsiębiorstwa obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych. 

W kontekście RODO dokumentacja jest niezbędnym elementem do dowodzenia zgodności z przepisami. Dokumentacja RODO powinna zawierać między innymi informacje o polityce ochrony danych, procedurach postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych, rejestrze czynności przetwarzania i tym podobne. 

Oferowane przez nas wzory umów zostały przygotowane przez specjalistów w zakresie prawa, którzy doskonale znają wszelkie przepisy i wiedzą, jak wzór dokumentacji RODO powinien być skonstruowany. Nasze szablony umów są łatwe w dopasowaniu do indywidualnych potrzeb klientów.   

Informacje dodatkowe

ilość stron:

114 stron

ilość wyrazów:

~24.809 wyrazów

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

12.VI.2019 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

przedsiębiorców

3 opinie dla Dokumentacja RODO

 1. Krzysztof

  Polecam. Dokumentacja jest bardzo obszerna ale przejrzyście napisana. Z pewnością wystarczająca dla małej firmy.

 2. bob22

  Spełnia oczekiwania. wystarczy podmienić dane firmy i gotowe.

 3. Beata M.

  Ok. Dużo wzorów, procedur itd. Jeszcze nie przeczytałam całości, ale daję 5 gwiazdek a sam pomysł na sklep i błyskawiczną dostawę.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?