Wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania - wersja polsko-ukraińska

Oferowane opracowanie, stanowi autorski wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w wersji polskiej i ukraińskiej.

Stronami tej umowy są: wynajmujący (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali) i najemca (obywatel Ukrainy, który dostał się na terytorium Polski z uwagi na działania wojenne).

Przedmiotem umowy jest: najem okazjonalny lokalu mieszkalnego na czas określony. W wariancie tym, umowa wygasa z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta. Załącznikiem do umowy jest m.in. wzór aktu notarialnego w języku polskim wraz z jego tłumaczeniem na język ukraiński o tzw. dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku opróżnienia z lokalu. Takie oświadczenie powoduje, że wynajmujący nie musi inicjować z reguły długotrwałego i nieraz kosztownego postępowania o eksmisję, lecz wystarczy że wystąpi w razie takiej potrzeby do sądu o nadanie tzw. klauzuli wykonalności. Powyższe ułatwia dochodzenie przez Wynajmującego roszczeń o wydanie lokalu i przyśpiesza całą procedurę nieraz i o kilka lat.

Oferowana umowa najmu okazjonalnego po ukraińsku, została sporządzona w taki sposób, by należycie zabezpieczyć wynajmującego przed typowym ryzykiem wynikającym z istoty tego stosunku prawnego. Wzór umowy uwzględnia zapisy specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Poza standardowymi klauzulami (obowiązek zapłaty czynszu, opłat dodatkowych itd.), wzór zawiera także fakultatywne zapisy, w tym te zastrzegające kary umowne na wypadek bezumownego korzystania z nieruchomości, na wypadek braku dobrowolnego opróżnienia lokalu przez najemcę po wygaśnięciu umowy. Wzór zawiera także m.in. uregulowania dot. kaucji. Oferowane opracowanie można dowolnie edytować i w razie potrzeby usunąć w/w klauzule.

Załącznikiem do umowy jest protokół odbioru lokalu, załącznik opisujący wyposażenie lokalu, wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku opróżnienia lokalu.

Oferowane opracowanie, zostało przetłumaczone na język ukraiński przez profesjonalnego tłumacza.

Ten kompleksowy dokument jest stworzony w oparciu o polskie prawo obowiązujące w zakresie najmu (kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, specustawa dot. pomocy na rzecz obywateli Ukrainy).

Umowa najmu okazjonalnego po ukraińsku to dokument, który określa zasady wynajmu nieruchomości na czas określony. W naszym wzorze znajdziesz wszystkie kluczowe elementy takiej umowy, w tym informacje dotyczące strony najemcy i wynajmującego, określenie nieruchomości, okresu najmu, zasady płatności, a także prawa i obowiązki obu stron.

Dokument ten został stworzony z myślą o zapewnieniu przejrzystości i klarowności dla obu stron umowy, co pozwala uniknąć nieporozumień i problemów związanych z interpretacją zapisów.

Nasz wzór umowy najmu okazjonalnego w wersji polsko-ukraińskiej to także gwarancja bezpieczeństwa i ochrony interesów obu stron. Dokument ten uwzględnia obowiązujące na terenie Polski przepisy prawa, które regulują wynajem nieruchomości, co pozwala na uniknięcie ewentualnych sporów i problemów związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy.

Kupując nasz wzór umowy najmu okazjonalnego w wersji polsko-ukraińskiej, otrzymujesz kompletny i profesjonalny dokument, który pomoże Ci zabezpieczyć Twoje interesy podczas wynajmu nieruchomości.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

299,00  z VAT, (243,09  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:
Michał Podolec
radca prawny
Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferujemy wzór umowy najmu okazjonalnego z Ukraińcem. Od zwykłej umowy najmu, różni się on lepszym zabezpieczeniem praw i interesów wynajmującego w kontekście uproszczonego trybu eksmisji z lokalu. Zamiast bowiem inicjować sprawę o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy, wynajmujący składa jedynie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenie najemcy o tzw. dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Umowa najmu okazjonalnego polsko-ukraińska została sporządzona w oparciu o przepisy tzw. specustawy regulującej prawa obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi.

Oferowana umowa najmu okazjonalnego z Ukraińcem zamiera klauzule regulujące takie zagadnienia jak:

  1. przedmiot umowy (z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym),
  2. obowiązki najemcy,
  3. prawa i obowiązki wynajmującego,
  4. uregulowania dot. czynszu i opłat dodatkowych (w 2 wariantach),
  5. zapisy dot. kaucji,
  6. czas trwania umowy,
  7. zabezpieczenie dobrowolnego opuszczenia lokalu,
  8. postanowienia końcowe
  9. wzór oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Wzór umowy najmu okazjonalnego z Ukraińcem zakłada zawarcie jej na czas określony. Należy podkreślić, że przepisy tzw. specustawy zakładają, że najemca nie musi wskazywać lokalu, do którego nastąpić ma ewentualna eksmisja. W praktyce ten podtyp umowy najmu zbliżony jest zatem do tzw. umowy najmu instytucjonalnego.

Umowa najmu okazjonalnego z Ukraińcem sporządzona jest w języku polskim i ukraińskim. Tłumaczenie na język ukraiński sporządzone zostało przez profesjonalnego tłumacza.

Należy przypomnieć, że właściciel lokalu, ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeśli tego nie uczyni – ustawodawca przewidział sankcję w postaci nie stosowania art. 19c i 19d ustawy o ochronie praw lokatorów, co wyklucza m.in. możliwość uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do eksmisji lokatora w oparciu o załączony do umowy akt notarialny obejmujący oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

(ДОГОВІР ВИПАДКОВОЇ ОРЕНДИ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРИБУЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ПОЛЬЩІ У ПОВ’ЯЗКУ З ВІЙСНЯМИ ДІЯМИ).

Wzór umowy najmu okazjonalnego z Ukraińcem – co jeszcze należy wiedzieć?

Umowa najmu okazjonalnego z Ukraińcem jest niezwykle ważnym dokumentem, który reguluje prawa i obowiązki obu stron. Nasz wzór umowy zawiera kluczowe elementy umowy, takie jak dane strony, opis nieruchomości, okres najmu, wysokość czynszu, obowiązki najemcy oraz zabezpieczenia.

Umowa najmu okazjonalnego polsko-ukraińska została stworzona przez doświadczonych prawników i radców prawnych, którzy są ekspertami w dziedzinie prawa mieszkaniowego. Jeśli potrzebujesz dodatkowych porad prawnych online dotyczących umów najmu mieszkania polsko-ukraińskich, nasi specjaliści są gotowi służyć pomocą. Możemy udzielić Ci wskazówek dotyczących negocjacji umowy, praw najemcy i wynajmującego oraz wszelkich innych związanym z najmem mieszkania.

Daj sobie spokój z niepewnością i niezrozumiałymi przepisami. Wykorzystaj nasz wzór umowy najmu okazjonalnego z Ukraińcem, aby zabezpieczyć interesy oby stron i mieć pewność, że wszystko jest zgodne z prawem.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać profesjonalne porady prawne online i skorzystać z naszego wzoru umowy najmu okazjonalnego PL UKR. Nasi prawnicy są gotowi pomóc Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z umową najmu mieszkania polsko-ukraińskiego.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

6 stron umowy (w wersji dwujęzycznej) + 8 stron załączników (w wersji dwujęzycznej)

ilość wyrazów:

~3.981 wyrazów

język:

polski, ukraiński

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

28.III.2022 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

konsumentów, przedsiębiorców

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy najmu okazjonalnego mieszkania – wersja polsko-ukraińska”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39
Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania
Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?