Wzór regulaminu Teleporad Medycznych (Porady lekarskie przez telefon/Skype)

Opracowanie zawiera komplet dokumentacji prawnej, umieszczanej na stronie www, w związku ze świadczeniem przez lekarza usługi porad lekarskich przez telefon/Skype.

Opracowanie zawiera m.in.: regulamin świadczenia usługi „Teleporada Medyczna”, politykę prywatności związaną z przetwarzaniem danych osobowych, wzór oświadczenia, które lekarz powinien doręczyć pacjentowi po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie może być wysyłane do pacjenta automatycznie – jest to kwestia odpowiedniego skonfigurowania formularza kontaktowego na stronie www) oraz wzór formularza kontaktowego wraz z oświadczeniami pacjenta.

Wzory oświadczeń zawierają:

1) zgodę na warunki usługi,
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
3) zgodę przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego na udzielenie świadczenia zdrowotnego osobie małoletniej i na przetwarzanie jej danych osobowych,
4) oświadczenie w sprawie upoważnienia osoby trzeciej do wglądu w dokumentację medyczną i udzielania informacji o stanie zdrowia,
5) oświadczenie w sprawie rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
6) wzór oświadczenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego,
7) oświadczenia niezbędne do weryfikacji prawa do świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych na wypadek niemożności weryfikacji uprawnień pacjenta w eWUŚ.

Zastrzega się, że taka forma komunikacji (porady przez telefon w oparciu o dane pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego), nie daje tożsamych gwarancji identyfikacji danych pacjenta jak w przypadku osobistego kontaktu i osobistego zweryfikowania jego danych osobowych. Jest to jednak jakiś substytut dla porad lekarskich udzielanych w gabinecie. Celem weryfikacji tożsamości pacjenta i sprawdzenia jego uprawnień do uzyskania świadczeń zdrowotnych finansowych ze środków publicznych, lekarz zawsze może domagać się np. okazania dowodu osobistego w trakcie porady udzielanej przez Skype.

Oferowane opracowanie zawiera nadto m.in. wzór świadomej zgody pacjenta, w którym m.in. godzi się on i przyjmuje do wiadomości, że Teleporada Medyczna siłą rzeczy nie stanowi substytutu dla porady udzielanej w gabinecie lekarskim. Ten fragment opracowania, winien zostać ewentualnie uzupełniony przez lekarza, z uwzględnieniem specyfiki udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych. Np. lekarz onkolog może zastrzec, że analiza zdjęć zmian skórnych przesłanych na email czy MMS, nie gwarantuje postawienia diagnozy z trafnością identyczną jak przy badaniu wykonywanym dermatoskopem. Po nabyciu naszej dokumentacji i ewentualnym uzupełnieniu przez lekarza przedmiotowej klauzuli, oferujemy możliwość jej skonsultowania w ramach ceny za opracowanie.

Lekarz powinien nadto pamiętać, że przetwarzając dane osobowe pacjentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, powinien wdrożyć odpowiednie mechanizmy, środki i zabezpieczenia transferu, które gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych. W przypadku przesyłania danych za pośrednictwem strony www, minimalnym zabezpieczeniem tych danych powinno być szyfrowanie poprzez SSL (są to strony z końcówką https, podczas gdy strony bez szyfrowania zaczynają się od http). Korzystając z firmy hostingowej, należy również zadbać o zawarcie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Choć zaznaczyć należy, że ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; (vide art. 3 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta), niemniej z ostrożności procesowej, opracowanie zawiera klauzule wymagane w myśl tych przepisów. Usługa telemedyczna, niekoniecznie bowiem musi zostać uznana jako klasyczna usługa zdrowotna, o której mowa w w/w przepisie. Zwłaszcza, jeżeli wykonawca takiej usługi korzysta z usług pośrednika (operatora), którego rola ogranicza się np. do umówienia wizyty, pobrania płatności za usługę i rozliczenia się z lekarzem.

Jak może wyglądać system do udzielania porad przez telefon / Skype?

Zapraszamy do odwiedzin strony www naszej Kancelarii, na której wdrożyliśmy usługę pn: porady prawne przez telefon.

Analogiczne rozwiązanie (tyle że wymagające bardziej rozbudowanego formularza w związku m.in. z potrzebą uzyskania świadomej zgody) może zostać wdrożone w niemal każdym gabinecie lekarskim. Strona techniczna takiej funkcjonalności – wbrew pozorom nie jest skomplikowana.

CENA ZA WZÓR UMOWY:

199,00  z VAT, (161,79  netto)

* – Oferowany towar jest tzw. towarem elektronicznym. Stawka podatku VAT uzależniona jest od kraju dostawy i statusu nabywcy (konsument lub przedsiębiorca). Z tych względów podana stawka VAT aktualizuje się dopiero po wprowadzeniu danych kontrahenta.

Autor wzoru umowy:

Michał Podolec
radca prawny

Masz pytania czy wzór będzie dostosowany do Twoich potrzeb?

Opis

Oferowany wzór umowy reguluje zasady udzielania porad lekarskich przez telefon lub komunikator typu Skype. Regulamin ten winien zostać opublikowany na stronie internetowej gabinetu lekarskiego/operatora. Regulamin zawiera w szczególności następujące elementy:

 1. Dane usługodawcy,
 2. Opis świadczonych usług drogą elektroniczną,
 3. Zasady i warunki świadczenia usługi przez usługodawcę,
 4. Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o prawach konsumenta,
 5. Opis istoty Teleporady Medycznej,
 6. Zastrzeżenia związane ze świadomą zgodą pacjenta,
 7. Opis usługi Porady Z Rezerwacją terminu,
 8. Opis usługi Porady Bez Rezerwacji terminu,
 9. Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 10. Opis procedury zawierania umów sprzedaży usług,
 11. Warunki rozwiązywania umów na świadczenie usług drogą elektroniczną,
 12. Prawo odstąpienia od umowy,
 13. Zapisy o rękojmi, gwarancji, procedurze reklamacyjnej, pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 14. Zapisy o danych osobowych – polityka prywatności,
 15. Polityka cookies,
 16. Postanowienia końcowe.

Załączniki:

 1. Wzór formularza kontaktowego wraz z wzorami oświadczeń pacjenta m.in. dot. przetwarzania danych osobowych, świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego – Teleporady Medycznej, oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgody na regulamin, oświadczenia w sprawie dysponowania prawem do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych itd. –  ta część opracowania powinna zostać przekazana osobie odpowiedzialnej za wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych potrzebnych do zaimplementowania na stronie internetowej gabinetu lekarskiego.
 2. Wzór oświadczenia o przyjęciu oświadczenia konsumenta o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Choć zaznaczyć należy, że ustawa o prawach konsumenta nie ma zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; (vide art. 3 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta), niemniej z ostrożności procesowej, opracowanie zawiera klauzule wymagane w myśl tych przepisów. Usługa telemedyczna, niekoniecznie bowiem musi zostać uznana jako klasyczna usługa zdrowotna, o której mowa w w/w przepisie. Zwłaszcza, jeżeli wykonawca takiej usługi korzysta z usług pośrednika (operatora), którego rola ogranicza się np. do umówienia wizyty, pobrania płatności za usługę i rozliczenia się z lekarzem.

Informacje dodatkowe

ilość stron:

14 stron – regulamin
6 stron – opis zawartości formularza kontaktowego wraz z wzorami oświadczeń pacjenta (założenia formularza kontaktowego dla informatyka odpowiedzialnego za techniczne wdrożenie usługi na stronie www)
1 strona – dokument – potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy

ilość wyrazów:

~4952 wyrazów – regulamin
~1399 – opis funkcjonalności formularza kontaktowego wraz z wzorami oświadczeń pacjenta
~51 wyrazów – oświadczenie o przyjęciu oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy

język:

polski

format pliku:

produkt cyfrowy, w edytowalnym formacie Word.

data dodania wzoru:

23.III.2020 r.

autor opracowania:

r.pr. Michał Podolec

licencja:

standardowa licencja obowiązująca w niniejszym sklepie internetowym

produkt polecany dla:

gabinetów lekarskich

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania czy wzór będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb?
Napisz do nas!

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Napisz na porady@prawne.online

porady@prawne.online

Zadzwoń:

606 89 77 39

606 89 77 39

Często zadawane pytania:

Natychmiast po dokonaniu płatności z użyciem przelewu bezpośredniego, zakupione opracowanie pojawi się w zakładce "Moje konto / Pliki do pobrania".

W przypadku płatności z użyciem przelewu tradycyjnego, opracowanie będzie dostępne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

Oczywiście.

Oferowane opracowanie dostępne jest w edytowalnym formacie (*.doc, *rft lub *.docx).

Licencja uprawnia do dokonywania dowolnych modyfikacji wzoru.

Nie. Zgodnie z warunkami licencyjnymi, nabyte opracowanie może być wykorzystywane na potrzeby własne (także w ramach działalności gospodarczej), z wyłączeniem możliwości oferowania wzoru do dalszej odsprzedaży.

Dostosowanie wzoru do indywidualnych potrzeb, co do zasady następuje za dopłatą.

Oferowany wzór, jest dostosowany do najczęściej powtarzających się potrzeb stron tego rodzaju umowy. Chroni on i zabezpiecza przed typowym dla danej transakcji ryzykiem i powinien spełniać oczekiwania większości naszych Klientów. 

Jeżeli jednak zakupiony wzór umowy istotnie różni się od Pani/Pana oczekiwań - proszę się z nami w tej sprawie skontaktować. Jeżeli wnioski o modyfikacje zapisów nie wykraczają istotnie poza ramy danego stosunku prawnego, nieodpłatnie uzupełnimy wzór umowy dostosowując go do indywidualnych potrzeb.

W przypadku gdy oczekiwane zmiany są znaczne, np. sprowadzają się do sporządzenia kilku wariantów tej samej umowy, lub zaimplementowania w niej elementów wielu umów - złożymy wówczas ofertę na wykonanie umowy na indywidualne zamówienie, zaliczając na poczet wynagrodzenia, cenę wcześniej nabytego opracowania.

Nie. Zważywszy na charakter towaru i jego natychmiastową dostawę (produkt cyfrowy dostępny do pobrania tuż po zapłacie), skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy.

W razie wątpliwości - wystarczy zadzwonić.

Umieszczone w naszym sklepie wzory umów, sporządzone są w taki sposób, by spełnić typowe oczekiwania i zabezpieczyć Klientów przed standardowym ryzykiem danej transakcji.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek wątpliwości, wystarczy skontaktować się z autorem danego wzoru umowy, który udzieli wyczerpujących informacji w tym przedmiocie.

Oczywiście.

Po zakupie, zostanie ona automatycznie wysłana na wskazany przy rejestracji email. W razie potrzeby wystawienia korekty - prosimy o kontakt.

Polecane opracowania

Może zainteresuje Cię któryś z poniższych wzorów?